Zo thuis mogelijk
opgroeien en wonen

Bij IJsselstek bieden wij de hulp en zorg die nodig is!

Samen vooruit

Kinderen horen thuis groot te worden. Dat willen we allemaal! Als thuis wonen tijdelijk niet meer mogelijk is, biedt IJsselstek een passend vervangend thuis aansluitend bij de vraag van de jeugdige en zijn ouders.

Iedere ouder (verzorger) wil het beste voor zijn of haar kind. De krachtige band tussen ouder en kind is iets vanzelfsprekends en is universeel. Wij vinden het daarom van essentieel belang om hier op aan te sluiten. We doen wat nodig is om de ouders en jeugdige te helpen regie te nemen. IJsselstek faciliteert, ondersteunt en begeleidt daar waar nodig.

Juiste ondersteuning

IJsselstek richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassenen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. We bieden warme, zo thuis mogelijke woonvormen. Hier bieden we de ruimte voor een jeugdige om nog kind te zijn, maar ook stappen richting zelfstandigheid te kunnen zetten.

Voor jeugdigen die dit nodig hebben bieden we plekken met veel eigen regie, maar ook met veel bescherming en toezicht. Vanuit deze veiligheid kan een jeugdige leren om het gewone leven zelfstandig aan te gaan.