Als thuis wonen (tijdelijk) niet meer lukt, biedt IJsselstek een verscheidenheid aan woonplekken.
Wij bieden op al onze woonplekken een zo thuis mogelijke setting. Kleinschalig, warm en huiselijk. Om goed aan te kunnen sluiten bij de hulpvraag van de jongere en zijn ouders, zoeken wij altijd naar een zo passend mogelijke plek. Zo thuis mogelijk betekent ook letterlijk zo dichtbij thuis als mogelijk.

We werken met de jeugdige én zijn gezin en netwerk. Dus niet de zorgaanbieder voorop, maar het eigen netwerk. En niet het eigen perspectief, maar dat van de jeugdige. We werken daarbij altijd oplossings- en vraaggericht en kijken naar de mogelijkheden.

Zijn er dan geen contra’s? Die zijn er wel maar hoeven niet altijd te leiden tot uitsluiting van opname in zorg. Samen met de gedragsdeskundige wordt hierin een afweging gemaakt.

We hanteren de volgende contra-indicaties:

  • Harddrugsverslaving
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Onze locaties bevinden zich in en rondom Doetinchem en bieden zorg vanuit de WMO en Jeugdwet.

We zijn gecontracteerd in de volgende regio’s:

  • Sociaal Domein Achterhoek;
  • Sociaal Domein Centraal Gelderland.
  • Jongeren uit andere regio’s kunnen eventueel ook geplaatst worden middels een maatwerkovereenkomst. Neem contact op met onze aanmeldfunctionaris om de mogelijkheden te bespreken.

Klik door naar wat wij bieden voor meer informatie m.b.t. de verschillende vormen van zorg!

IJsselstek biedt geen WLZ zorg.