IJsselstek is ontstaan uit gezinshuiszorg. Dit is nog altijd een belangrijke pijler van ons werk. We geloven in de kracht van het gewone leven. Deze visie is zichtbaar in alle woonvormen en uiteraard het meest zichtbaar in de gezinshuizen. IJsselstek heeft 3 gezinshuizen met ieder hun eigen identiteit. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met teamleider gezinshuizen Frank Eskes: frank@ijsselstek.nl

Doelgroep:

Kinderen die niet thuis kunnen wonen en baat hebben bij een plek in een gezin. Gezinshuizen kenmerken zich door het gewone leven aan te bieden ook voor kinderen waarvoor dit in een gewoon gezin niet lukt. Gezinshuisouders zijn professionele opvoeders. Kenmerkend verschil met een pleeggezin is dat gezinshuisouders het gezinsleven bouwen rondom de kinderen en hiermee een pedagogische setting bieden waar kinderen in kunnen groeien. Dit maakt een gezinshuis een behandelplek. Alle gezinshuisouders staan onder begeleiding van een gedragswetenschapper en of GZ-psycholoog.