Bij IJsselstek werken we vanuit het gedachtegoed Verbindend gezag en Geweldloos verzet.

We beginnen met contact en interesse zodat er een relatie ontstaat, de jongere en zijn netwerk vertrouwen krijgt en gemotiveerd raakt. We spreken de eigen verantwoordelijkheid, draag- en veerkracht aan, om op die manier de jongeren en zijn netwerk in hun kracht te zetten. Vanuit contact, vertrouwen, structuur en het eigen netwerk werken we toe naar een ‘normaal leven’. Zo maken we onszelf misbaar en kunnen we afschalen. We doen wat nodig is, meebewegend met de resultaten en de ontwikkelingen. Want wat nodig is, verandert in de tijd. Door aan te sluiten bij de vraag, kaderen we dit strak in, wetende dat die grenzen niet hard zijn.

We verzetten ons geweldloos tegen negatief en destructief gedrag. We vinden het belangrijk om vol te houden in plaats van te winnen, we geven de voorkeur aan een houding vanuit gezag in plaats vanuit macht. In plaats van het destructieve gedrag van jongeren proberen te buigen, bieden we hier weerstand tegen. We verleggen de focus van de jongere naar zelfcontrole.

Bij IJsselstek gebruiken we de Zelfredzaamheidsmatrix en de Leefgebiedenwijzer.

Voor ons is dit de basis van de doelen die de jongere wil bereiken. Hiermee meten we de mate van zelfredzaamheid op alle levensgebieden en stellen we doelen die de jongere kan en wil behalen: Wie ben je? Wat kun je? Wat weet je? Wat wil je? Wie steunt je? Door alle levensgebieden in beeld te hebben, ontstaat een integraal beeld. Soms betekent het acceptatie van de situatie en de jongere leren om te gaan met deze situatie. Vaak betekent dit kunnen groeien op één of meerdere levensgebied(en). Het hoeft niet perfect te zijn. Wat heb je nodig om voldoende zelfredzaam te zijn? We helpen jongeren vanuit “de kracht van het gewone leven”. Door regelmatig samen stil te staan bij de voortgang en het plan aan te passen aan de huidige situatie, zorgen we dat er een actuele en integrale benadering is. Dit kan leiden tot het gezamenlijk bijstellen van de doelen of het afronden van onze hulpverlening. We zijn en blijven echter beschikbaar.

We helpen jongeren weer actief te participeren.

Bij IJsselstek geloven wij in de kracht van het gewone leven. Door samen te werken met scholen, sportinstellingen, lokale ondernemers, voorliggende voorzieningen en lokale aanbieders van dagbesteding stimuleren we onze jongeren deel te nemen aan de samenleving in de breedste zin. Door onze aanpak “kom in beweging” weten we de jongeren te activeren en toe te leiden naar school of betaalde arbeid. De activiteiten en werkzaamheden worden flexibel aangeboden, met ruimte om ‘omhoog en omlaag‘ op de participatieladder te bewegen. Onze aanpak gebruikt de beweging die een jongere laat zien. We sluiten daarbij aan bij zijn/ haar dromen en wensen.

We zijn confronterend en aanmoedigend op een vriendelijke maar resolute manier. Hier zijn wij goed in: jongere centraal stellen, jongere niet laten vallen maar vasthouden, oplossingsgericht werken en helder communiceren.